Album: Shreeji Mahima1
01.tamne shriji maharaj
02.shriji tara rajmo
03.halohalo jetlpur
04.shriji ne bhajyathi
05.chhapaiyapur thi
06.mare gher aavya
07.gaiti gaiti
08.shriji maharaj