Album: Shreeji Mahima 9
01.rasiyo ras rame!!s
02.latkalo latkanto re!!s
03.hari bhajta sahu motap!!s
04.dharm kuvar harikrishnni re!!s
05.taro chatk rangilo chhedlo!!s
06.gaiti gaiti bharvane nir!!s
07.sakhi gokul ghamna chokma!!s