Album: Shreeji Mahima 8
01.aavya racikvar chheldane!!s
02.sundar shree ghanshyam!!s
03.tame mankiya chadhine!!s
04.latka latkala ghanshyamna re!!s
05.sunu mukyu tame ghadhadu re!!s
06.bhaktino lal harikrishna krupal!!s
07.aarti kije shahajanand swami!!s