Album: Shreeji Mahima 5
01. mogarana phool sakhi
02.sajni tanu aavu
03.snahbharya nayne
04.shriji ane sahu santo
05.ami bhareli
06.chhapaiye thi maharaj
07.vala tari murtinu
08.bhakti dharm sut