Album: Shreeji Mahima 10
01.partham samru sahajanandne!!s
02.sobhe chhe pag rudi!!s
03.swaminarayan satya chhe!!s
04.aavone shriji ras ramado!!s
05.pragatya chhpeeya ghame!!s
06.dhanya dhaya ghadi!!s
07.gor andhari re!!s
08.rumzum karti jaay!!s