Album: Re Sir Sate Natvar
Track-1 Commentary
Track-2 Purvenu Punya Thayu
Track-3 Kyare Have Dekhu Hari Hasta
Track-4 Sarve Sakhi Jivan Jova
Track-5 Re Shir Sate Natvar Ne
Track-6 Hum To Hari Sahjanand
Track-7 Mankaye Chadhiya Mohan Van Mari
Track-8 Mat Kijo Abhi maan Man