Album: Hari Mile Borsadi Ki Chheya
Track-01 Commentary
Track-02 Vahalu Lage More Mohan
Track-03 Hori Khelan Ghar Aave
Track-04 Hu To Jayish Giradhara Jova
Track-05 Haida No Haar
Track-06 Hari Mile Borasadi
Track-07 Soneri Moriyu Sundar
Track-08 Vasant Rame
Track-09 Re Sagapan Harivar Nu Sachu
Track-10 Dhun