Album: Hari Bhajta Sukh Hoye
Commentary
Track-1 Prem Vati Sut Jayo
Track-2 Vandu Sahajanand Ras Roop
Track-3 Odhaji Amne Shyam
Track-4 Hari Bhajata Sukh Hoy
Track-5 Aaj Sakhi Anand Ni
Track-6 Vhala Ram Jham Karta
Track-7 Govind Thara Gajara
Track-8 Aarti [Jay Sad Guru]