Album: 101 Kirtan Padawali
001.gaiti gaiti bharvane nir
002.mare aaj pritam
003.vali lage chhe
004.latkala tare
005.sheri bhali pan
006.mare mahole aavo
007.ora avo mara lerkhada leri !!s
008.mukhadani maya lagi!!s
009.joi murti manohar tari!!s
010.tari murti re!!s
011.sunu mukyu tame ghadhadu re!!s
012.taro chatk rangilo chhedlo!!s
013.sakhi gokul ghamna chokma!!s
014.dhanya dhaya ghadi!!s
015.tara latka pyara mune lagere!!s
016.narnarayan doy praghat!!s
017.aavo hari mhi valova!!s
018.balpanu te geev aghanyni!!s
019.sonana bor zule!!s
020.prath thayu man mohan!!s
021.mhi makhan mage mavo!!s
022.prath thayu pankhi bolya!!s
023.aaj sakhi anand mara!!s
024.prabhate uthine prani!!s
025.rasiyojiray aangane betha!!s
026.bajoth kanak tne!!s
029.suno chatur sujan
030.dil lagya hamara fakirise
031.teri sarnme aayke
032.sakhi heede te harkha namay
033.punya pavittra aekadasi
034.narnarayan devko mahima ati bhari
035.hu to harkh bhari man may
036.prabhu bhajyavina ghafal prani
037.aa tan rang patang
038.satsang vina jnam maran
039.maya meline marvu
040.arth sadhi le taro
041.sahjanand jag shyam
042.man mohan mare mandiriye
043.tari lavnyama levani
044.dhanya bhagya je dharmvansma
045.hore zule naval hindole
046.ram amal rang rate
047. re sagapan harivar nu sachu
048.mare rang bhino haida no haar
049.vahalu lage mune mohan
050.morliya kon maha tap kino