Album: Vachanamrut Ma Shree NarNarayan Dev
001.gha pratham 08
002.gha pratham-48
003.gha pratham-73
004.gha pratham-74
005.sarangpur-16
006.gha madhya-21
007.gha madhya-22
008.amdavad-4
009.amdavad-6
010.amdavad-8
011.jetlpur-3
012.jetalpur-4
013.jetlpur-5